Λαϊκή εκπρόσωπος Maria Winter

Γνωμοδότηση για την αναφορά Skatepark Emden! Jetzt!!!

SPD τελευταία επεξεργασία στο 11/03/2017

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Unseren Wählerinnen und Wählern haben wir versprochen, uns für einen Skaterpark einzusetzen. Was wir von der SPD-Fraktion in der letzten Ratssitzung auch getan haben. Wir haben dafür gestimmt, dass Mittel in den Haushalt mit eingeplant werden. Wir sind der Meinung, dass es sich hierbei um einen Platz handelt, der analog der Spielplätze behandelt werden muss. Außerdem wollen wir, dass die Kinder und Jugendlichen von der Straße, aber auch die Erwachsenen die Möglichkeit haben, Ihren Sport auszuüben und dass dies eine gute Investition ist.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir fordern den Erhalt des Emder Krankenhauses!

SPD τελευταία επεξεργασία στο 13/04/2015

Διαφωνώ.

Maria Winter
κόμμα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα