Εκλεγμένος επρόσωπος Markus Czychi

Stadtverordnetenversammlung σε Στράουσμπεργκ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg

  UfW Pro Strausberg, τελευταία έκδοση 03.12.2020

    Διαφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Ich kann mich den ausführlichen Stellungnahmen von Herr Hübner und Herr Nickel nur anschließen.
  Es sollte bei der Abwägung zur Entwicklung dieser Fläche zudem klar zwischen Wald und Grundstück unterschieden werden. Geschieht dies, so sprechen die Zahlen für sich.
  Ein weiteren Punkt, den es aus meiner Sicht klarzustellen gilt, ist das Niederschlagswasser. Dieses gilt es bei neu zu errichtenden Gebäuden auf dem Grundstück zu versickern. Ob dies über Rigolen, Mulden o.ä. geschieht bleibt dabei offen - Fazit ist jedoch, dass das Niederschlagswasser vor Ort versickert und nicht "verloren" geht.

  Die Stadt Strausberg erhält hier die Chance die gewünschte Innenraumverdichtung in attraktiver Lage umzusetzen. Diese sollte wahrgenommen werden und das Bauvorhaben aktiv begleitet werden, dass alle Interessen bestmöglich vertreten werden.

  Gern können Sie persönlich Kontakt mit mir aufnehmen und sich mit mir zu dem Thema austauschen.


Markus Czychi
κόμμα: UfW Pro Strausberg
Κοινοβουλευτική ομάδα: UfW Pro Strausberg
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition