Εκλεγμένος επρόσωπος Markus Neugebauer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für die Sicherstellung der Wasserversorgung in Barsinghausen

UWG τελευταία επεξεργασία στο 18/09/2019

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Für die UWG-Fraktion möchte ich auch im Namen meines Ratskollegen Hafemann folgendes erklären und bitte darum diese als gemeinsame Aussage zu bewerten.

Als Mitglieder des Rates der Stadt Barsinghausen und Mitglied des Aufsichtsrat der Stadtwerke sowie mein Ratskollege Hafemann als Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke haben uns auf das Zukunftssichere Carix-Verfahren festgelegt. Wir möchten dass die Bürger in Barsinghausen ein qualitativ gutes Trinkwasser erhalten. Das Carixverfahren entfernt unter anderem Sulfat und Nitrat aus dem Trinkwasser und bietet dadurch beste Trinkwasserversorgung. Wasser ist auch für die Gesundheit der Menschen mitverantwortlich. Das Carix Verfahren bietet uns eine positive Versorgung für Jahrzehnte. Die Fraktion der UWG Barsinghausen wird sich daher in der Ratssitzung für das Carix-Verfahren entscheiden. Der Verkauf von Wasser oder die Vermarktung ist für uns niemals eine Option, Wasser ist Grundrecht und keine Spekulationsware. Das Wasser-Recht gehört alleinig der Kommune, also dem Bürger!

Markus Neugebauer
κόμμα: UWG
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα