Εκλεγμένος επρόσωπος Markus Schmidt-Ott

Stadtrat σε Άαχεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Pipeline im Brander Indetal

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 12.07.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Aachener Protestaktion gegen Mindestabnahmemenge von Müll

  CDU, τελευταία έκδοση 05.04.2017

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Διαφωνώ.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  wir haben uns als Fraktionen von CDU und SPD während der Beratungen inhaltlich abgestimmt, viele Aspekte abgewogen, eine gemeinsame Meinung gebildet und am Ende eine Entscheidung getroffen, zu der wir als Mehrheitsfraktionen stehen.
  Daher verweise ich auf die Antwort meines Fraktionsvorsitzenden Harald Baal.

  Darüber hinaus begrüße ich es sehr, wenn Sie mit künftigen Anliegen das Bürgerforum der Stadt Aachen aufsuchen. Hier können Sie mit Politikern und Fachleuten aus der Verwaltung diskutieren. Allerdings wurde obiges Thema dort bereits behandelt und zahlreiche Bürger hatten die Gelegenheit, ihre Meinung zu sagen.

  Mit freundlichen Grüßen

  Markus Schmidt-Ott


Markus Schmidt-Ott
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα