Εκλεγμένος επρόσωπος Martin Mahnkopf

Stadtrat σε Γκόσλαρ


Martin Mahnkopf
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: Ratsfraktion SPD Goslar
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Bürgermeister
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα