Zvolení zástupcovia ľudí Martin Mahnkopf

Stadtrat v Goslar


Martin Mahnkopf
Politický večierok: SPD
zlomok: Ratsfraktion SPD Goslar
Nové voľby: 2021
funkcia: Bürgermeister
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz