представител на хората Martina Stecker

Rat der Stadt в / след Дуйсбург

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега