Εκλεγμένος επρόσωπος Mathias Pauls

Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 31/3/15
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Y-Trasse!

SPD τελευταία επεξεργασία στις 28/11/14

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die Hinterlandanbindung der Seehäfen ist auch für unsere Gegend von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Dies kann durch Ausbau der bestehenden Bahnstrecken erreicht werden. Einen Trassenneubau (SGV-Y) quer durch den Landkreis Celle lehne ich daher ab.

Mathias Pauls
κόμμα: SPD
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα