Εκλεγμένος επρόσωπος Metin Kaya

Γνωμοδότηση για την αναφορά Schulessen in Hamburg muss bezahlbar bleiben

DIE LINKE., τελευταία επεξεργασία στο 20/04/2022

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Heike Sudmann. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE.
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Für die Fraktion DIE LINKE gilt:
Ein gesundes Mittagessen für alle Hamburger Kinder muss oberste
Priorität haben – und das müssen sich auch all die leisten können, die
nicht bildungs- und teilhabeberechtigt sind. Der Zugang zu einer warmen
Mahlzeit im schulischen Ganztag muss für alle gewährt bleiben! Deshalb
erwarten wir vom Senat umgehend eine Korrektur, indem er den bisher nicht
einkommensdifferenzierten Zuschussbetrag zu den Kosten eines schulischen
Mittagessens ab sofort in einen sozial gestaffelten Zuschuss umwandelt.
Eine angemessen ausgestaltete Sozialstaffel sichert über die Teilnahme
am Mittagessen im schulischen Ganztag nicht nur die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit unserer Kinder und Jugendlichen, sondern trägt auch
zu einem gelingenden Aufwachsen in schwieriger Zeit bei.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltung des KGV, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebietes Diekmoor

DIE LINKE.

τελευταία εγγραφή στο 12/08/2021
Καμία απάντηση

Metin Kaya
κόμμα: DIE LINKE.
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE.
Νέες εκλογές: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Altona
Αξίωμα: Fraktion (Netzpolitischer Sprecher), Fraktion (Technologiepolitischer Sprecher), Fraktion (Migrations-, Integrationspolitischer Sprecher)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα