Εκλεγμένος επρόσωπος Michael Hanko

Landtag Brandenburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.08.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

  AfD, τελευταία έκδοση 04.11.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Qualität der Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit in der Familie und in den Angeboten der Kindertagespflege und den Kindertagesstätten sind Grundpfeiler für den Start in die Schule.
  So sieht es auch der überwiegende Teil der betroffenen Eltern im Land.

  Die generelle Beitragsfreiheit für alle vorschulischen Betreuungs- und Bildungsangebote ist ein begrüßenswertes Argument.
  Die Zielsetzung dafür sollte eine bundesweite Lösung für alle betreuten Kinder sein.
  Besonders sichtbar ist dieses Argument im Land Brandenburg, mit dem Bundesland Berlin in seiner Mitte.
  Das junge Menschen mit ihren kleinen Kindern ins nahe Land Brandenburg übersiedeln, kann nicht dadurch erschwert werden, dass sie hier statt auf die Berliner Beitragsfreiheit

  Περισσότερα


Michael Hanko
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Spree-Neiße II
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα