Εκλεγμένος επρόσωπος Michael Heihsel

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir akzeptieren keinen Ausverkauf vom Wrangelkiez

FDP, τελευταία επεξεργασία στο 18/02/2020

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Vielen Dank für Ihre Befragung.
Ich stimme Ihren Argumenten überwiegend zu. Zwar bin ich der Meinung, dass der individuelle motorisierte Verkehr in Berlin und insb. der Durchgangsverkehr in den Kiezen reduziert werden sollte. Dennoch bin ich nicht von den aktuellen Maßnahmen überzeugt. Straßensperrungen verlagern den Verkehr in die umliegenden Straßen und erhöhen neue gefahrenen Strecken von Verkehrsteilnehmern, was zu mehr Verkehrsbelastung und -Emission führt.

Michael Heihsel
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα