volení zástupci Michael Otter

Stadtrat v Siegburg


Michael Otter
Strana: Die Linke
volební : 2020
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International