Zvolení zástupcovia ľudí Michael Otter

Stadtrat v Siegburg


Michael Otter
Politický večierok: Die Linke
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International