Predstavnik ljudi Michaela Štolba

Gemeinderat u Schwarzenbruck


Michaela Štolba
stranka: Die Grünen
Frakcija: Die Grünen
Sljedeći izbor: 2026
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International