Zástupca ľudu Michaela Štolba

Gemeinderat v Schwarzenbruck


Michaela Štolba
Politický večierok: Die Grünen
zlomok: Die Grünen
Nové voľby: 2026
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International