представител на хората Paul Hoffmann

Stadtrat в / след Крефелд


Paul Hoffmann
страна : FDP
фракция: FDP
избори: 2020
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега