Zástupca ľudu Paul Hoffmann

Stadtrat v Krefeld


Paul Hoffmann
Politický večierok: FDP
zlomok: FDP
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz