Εκλεγμένος επρόσωπος Peter Heuschneider

Stadtrat σε Oer-Erkenschwick


Peter Heuschneider
κόμμα: BOE
Κοινοβουλευτική ομάδα: BOE
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition