Εκλεγμένος επρόσωπος Peter Unger

Kreistag σε Landkreis Starnberg - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Alternativer Standort AWISTA Müllumladestation

  Grüne τελευταία έκδοση 05.11.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Unter dem Gelände befinden sich Grundwasserströme, die für die Zukunft bewahrt und durch eine Umladestation nicht gefährdet werden dürfen.

  Der Flächenfraß würde durch das Projekt weiter vorangetrieben werden, da der Erfahrung nach ein vorhandener Gewerbestandort eine weitere Bebauung nach sich zieht.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz

  Grüne τελευταία έκδοση 14.02.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Der immense Flächenfraß und die Landschaftszerstörung muss gestoppt werden
  Das Wasserschutzgebiet und damit das Trinkwasser darf nicht gefährdet werden
  Der Bannwald muß erhalten bleiben
  Der Landschaftsschutz darf nicht aufgehoben werden
  Eine Zerstörung des Gilchinger Naherholungsgebietes ist nicht hinnehmbar


Peter Unger - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Grüne
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition