Εκλεγμένος επρόσωπος Ralf Niederhäuser

Stadtrat σε Würselen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt des Stadions am Lindenplatz

  UWG, τελευταία έκδοση 08.05.2017

    Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Stellungnahme zum Stadion Lindenplatz

  Die politische Mehrheit einschließlich Verwaltung hat in unserer Stadt Würselen in der Sportwelt Förderung ein desaströses Chaos angerichtet. Es gibt keine vernünftigen Denkanstöße, die mit den Vereinen diskutiert werden können.
  Für die Innenstadt wird ein Konzept aufgelegt, dass der Stadt Zuschüsse zuführen sollen.
  Schwerpunkt ist die Entwicklung von Quartieren. Aus städtebaulicher Sicht sind Quartiere Ortsteile mit prägnanter Bedeutung. Hier leben, arbeiten und verbringen Menschen ihre Freizeit. Die Menschen sollen sich mit ihrem Quartier identifizieren oder besser: Eine Liebe zur Heimat in sich tragen und pflegen.
  Der Sportplatz liegt in einem vom Lindenplatz dominierten Quartier. Der Lindenplatz soll

  Περισσότερα


Ralf Niederhäuser
κόμμα: UWG
Κοινοβουλευτική ομάδα: UWG
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition