Εκλεγμένος επρόσωπος Raymund Schoen

Stadtrat σε Ζίγκμπουργκ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Beibehaltung der Geschwisterkindbefreiung in Siegburger Kindertageseinrichtungen!

  Die Linke τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

  Die FRAKTION DIE LINKE hat von vorneherein den Wegfall der Geschwisterkindbefreiung abgelehnt. Entsprechend den Grundsätzen unserer Partei haben wir eine Anhebung der elterlichen Kostenanteile für Jahreseinkommen beginnend mit 63.000 € befürwortet.
  Im übrigen ist die Siegburger Finanzsituation - neben der schon leicht größenwahn-sinnigen Ausgabenpolitik der seit 60 Jahren herrschenden Mehrheitsfraktion - maßgeblich von der ungerechten Umverteilungspolitik auf Bundesebene durch die gleiche Partei bestimmt. Wer "oben " keine Vermögenssteuer mehr erhebt, auf die Erbschaftssteuer weitgehend verzichtet und Steuersparen für die Reichen und das Finanzkapital (siehe jüngst: Luxemburggate) zur Parteiideologie macht, muss dann vorrangig Endverbraucher

  Περισσότερα


Raymund Schoen
κόμμα: Die Linke
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα