Εκλεγμένος επρόσωπος Reiner Winkelmann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Supermarkt auf dem AULA-Grundstück

CDU τελευταία επεξεργασία στις 7/8/16

  Διαφωνώ.

Sehr geehrte Mitglieder der BI,

ich kann einige Ihrer Ablehnungsgründe verstehen, bin aber der Meinung, dass wir die Nahversorgung durch einen Edeka- Markt für die nächsten 20 Jahre sichern müssen- modern und an den heutigen Verbraucher angepasst. Kirchlinteln sollte nicht nur für die Versorgung von Kirchlinteln selber zuständig sein, sondern auch für die umliegenden Dörfer; dort wird ein Neubau auf dem Aulagrundstück duchaus befürwortet und positiv angenommen.
Für mich ist ist ein wichtiges Kriterium, dass ein Neubau der Dorfstruktur angepasst wird.
Ein Nahversorger gehört für mich in die Dorfmitte, nicht an den Dorfrand.

Reiner Winkelmann
κόμμα: CDU
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα