volení zástupci Reinhard Rübner

Parlament v Kellinghusen


Reinhard Rübner
Strana: SPD
volební : 2023
Nahlaste chyby v datech
Já jsem Reinhard Rübner

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní