përfaqësues Rico Mecklenburg

Rat der Stadt Emden

  Opinion mbi peticionin Skatepark Emden! Jetzt!!!

  SPD modifikuar për herë të fundit 01/03/2017

    Asnjë deklaratë.

  Die Liste der Mitglieder des Rates der Stadt Emden ist nicht mehr aktuell. Ich bin seit dem 01.11.2016 nicht mehr Ratsmitglied. Davon unabhängig bin ich für einen Skaterpark in Emden.

  Opinion mbi peticionin Wir fordern den Erhalt des Emder Krankenhauses!

  SPD modifikuar për herë të fundit 13/04/2015

    nuk bie dakort.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani