förtroendevald Rico Mecklenburg

Rat der Stadt i Emden

  Yttrande om petitionen Skatepark Emden! Jetzt!!!

  SPD senast redigerad: 1.3.2017

    Inget yttrande.

  Die Liste der Mitglieder des Rates der Stadt Emden ist nicht mehr aktuell. Ich bin seit dem 01.11.2016 nicht mehr Ratsmitglied. Davon unabhängig bin ich für einen Skaterpark in Emden.

  Yttrande om petitionen Wir fordern den Erhalt des Emder Krankenhauses!

  SPD senast redigerad: 13.4.2015

    Jag håller inte med.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu