Λαϊκή εκπρόσωπος Rita Weber

Rat der Stadt σε Χίλντεσχαϊμ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Schwimmnudel statt Rettungsring - Hildesheim braucht ein neues Schwimmbecken!

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 12.05.2021
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Drachenwiese in Hildesheim/ Itzum/ Wasserkamp am Naturschutzgebiet vor der Bebauung

  SPD τελευταία έκδοση 09.03.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Καμία επίσημη δήλωση.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  vielen Dank für Ihre an mich gerichtete Bitte, zu Ihrer Position Stellung zu nehmen.
  Ich halte es für falsch, mich zum jetzigen Zeitpunkt - pro oder contra – einer Bebauung des Wasserkamps festzulegen. Gemeinsam mit meiner Fraktion habe ich vielmehr beschlossen, dass für uns bestimmte Vorfragen geklärt sein müssen, bevor wir überhaupt in eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen einer Bebauung einsteigen.
  Zu diesen Vorfragen gehört unter anderem, dass durch die archäologische Untersuchung, für die wir die Mittel freigegeben haben, untersucht wird, welche Bereiche des Wasserkamps überhaupt bebaut werden können. In diesem Bereich wird eine Wüstung vermutet, d.h. ein verlassenes mittelalterliches

  Περισσότερα


Dr. Rita Weber
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition