Εκλεγμένος επρόσωπος Roland Mitschke

Stadtrat σε Μπόχουμ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!

  CDU, τελευταία έκδοση 10.02.2022

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Christian Haardt. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Bochum hat sich klar dahingehend positioniert, dass das Freibad in Langendreer erhalten werden soll. Wir haben auch einen entsprechenden Antrag gestellt und so abgestimmt. Die Fraktion, das schließt mich selbstverständlich mit ein, ist der Auffassung, dass diese Freizeitmöglichkeit in Langendreer, auch wegen der sozialen Struktur im Stadtteil, zwingend erhalten werden muss.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gerthe West: Stopp der Bebauungsplanung eines Grüngürtels in Bochum Gerthe/Hiltrop

  CDU, τελευταία έκδοση 01.04.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Καμία επίσημη δήλωση.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Wohnungen ja, Bebauung maßvoll - keine 6 Geschosse
  Der von der Verwaltung vorgelegte Rahmenplan fuer die städtebauliche Enprwicklung des Areals entlang der Trasse der ehemals geplanten Westumgehung Gerthe in Hiltrop löst verständlicherweise Diskussionen aus. Während Wohnungsbau im Prinzip akzeptiert wird, zeigt sich erheblicher Widerstand gegen Art und Umfang der nach dem Rahmenplan möglichen Bebauungsdichte.
  Ich plädiere dafür, vorrangig die Chancen zu sehen, die sich in der Entwicklung fuer Gerthe und Hiltrop ergeben können. Neue Wohnungen sind auch Staerkung der Kaufkraft und damit Sicherung des wohnortnahen Einzelhandelsangebotes, sichern Kindertageseinrichtungen und Schulen mit einer Verjuengung. Mit neuen Wohnungen begegnen wir am wirksamsten

  Περισσότερα


Roland Mitschke
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Vorsitzender CDU BO-Nord / Stv. Fraktionsvorsitzender
Ιστοσελίδα: https://www.cdu-ruhr.de/index.php?ka=1&ska=profil&pid=76
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα