Λαϊκή εκπρόσωπος Roswitha de Jong-Ebken

Stadtrat σε Jever


Roswitha de Jong-Ebken
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα