изборни длъжности Rudolf Zirngibl

Kreistag в / след Landkreis Starnberg - Елиминиран


Rudolf Zirngibl - Елиминиран
страна : CSU
избори: 2026
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International