Predstavnik ljudi Sabine Flegel

Stadtrat u Mainz


Sabine Flegel
stranka: CDU
Frakcija: CDU
Sljedeći izbor: 2024
Funkcija:
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada