Zástupca ľudu Sabine Flegel

Stadtrat v Mainz


Sabine Flegel
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2024
funkcia:
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz