përfaqësues Sait Keles

Rat der Stadt Duisburg


Sait Keles
parti : Bündnis 90/Die Grünen
zgjedhjet e ardhshme : 2020
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani