Λαϊκή εκπρόσωπος Sandra Dankert

Gemeinderat σε Οϊτίν


Sandra Dankert
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα