Εκλεγμένος επρόσωπος Sascha Dewender

Stadtrat σε Μπόχουμ


Dr. Sascha Dewender
κόμμα: CDU
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied in Bochum
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα