Zvolení zástupcovia ľudí Sebastian Rüter

Landtag Brandenburg

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz