Λαϊκός/η επρόσωπος Simon Aulepp

Stadtverordnetenversammlung σε Κάσσελ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

  Linke, τελευταία έκδοση 31.05.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Nach dem Wegfall vieler Jugendkulturangebote in Kassel sind Erhalt und Ausbau von Jugeneinrichtungen wie des Club Unten dringend notwendig. Bei der Schaffung neuer Angebote und vor allem deren Finanzierung muss die Stadt eine maßgebliche Rolle spielen. Auch eine voll auskömmliche städtische Finazierung darf dabei einer selbstbestimmten Gestaltung der Einrichtungen durch die dort aktiven Nutzer*innen nicht im Wege stehen.


Simon Aulepp
κόμμα: Linke
Κοινοβουλευτική ομάδα: Linke
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα