Εκλεγμένος επρόσωπος Stefan Jox

Stadtrat σε Μπόχουμ


Dr. Stefan Jox
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied der Stadt Bochum
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα