Zvolení zástupcovia ľudí Stefan Seyfried

Stadtverordnetenversammlung v Darmstadt


Stefan Seyfried
Politický večierok: Die Grünen
zlomok: Bündnis90 / Die Grünen
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz