Λαϊκή εκπρόσωπος Stefanie Härle

Kreistag σε Landkreis Göppingen


Dr. Stefanie Härle
κόμμα: GRÜNE
Κοινοβουλευτική ομάδα: GRÜNE
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Kreisrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition