Λαϊκή εκπρόσωπος Stephanie Wüst

Stadtverordnetenversammlung σε Φραγκφούρτη


Stephanie Wüst
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Stephanie Wüst

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα