Λαϊκή εκπρόσωπος Susanne Mackensen-Eder

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der OBS Hattorf/Wulften

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 06/03/2018

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Gerade eine funktionierende Infrastruktur im ländlichen Raum ist für dessen Stärkung unabdingbar. Schließen wir die Schulen und Kirchen, nehmen wir den Bürgerinnen und Bürgern einen wichtigen Faktor ihres Lebensraumes. Ohne Schule stirbt das Dorf und damit die für unsere Gesellschaft so wichtige Gemeinschaft. Deshalb bin ich unter den Voraussetzungen, die es in Hattorf, Badenhausen und Bad Sachsa gibt, für den Erhalt der vorhandenen Schulsysteme.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir wollen die IGS Duderstadt als Schule für ALLE

CDU

τελευταία εγγραφή στο 26/04/2017
Καμία απάντηση

Susanne Mackensen-Eder
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα