изборни длъжности Thomas L. Kemmerich

Thüringer Landtag в / след Тюрингия


Thomas L. Kemmerich
страна : FDP
фракция: FDP
избори: 2024
избирателен район: Erfurt III
функция: Fraktion (Fraktionsvorsitzender)
Twitter: https://twitter.com/KemmerichThL
Facebook: https://www.facebook.com/KemmerichThomasL/
Instagram: https://www.instagram.com/thomasl.kemmerich/
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега