Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Schmitt

Stadtverordnetenversammlung σε Φραγκφούρτη

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltet das historische Gasthaus "Zur Sonne" in der oberen Berger Strasse in Frankfurt Bornheim

  Die Fraktion, τελευταία έκδοση 27.06.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Es kann nicht sein, dass aufgrund von Mietspekulationen, eine so schöne und urige, teils Denkmal Geschütze Liegenschaft wie die "Gaststätte Zur Sonne",

  meistbietend verkauft werden soll. Dies ist ein Stück und Teil unserer "Bernemer Geschichte" und muss erhalten bleiben. Ich werde mich dafür einsetzen und alles unterstützen, was dazu beiträgt.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Neues Gymnasium West für Gallus, Europaviertel, Gutleutviertel, Rebstock, City-West, Nied, Griesheim

  Die Fraktion, τελευταία έκδοση 20.07.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Wir können die westlichen Stadtteile in Frankfurt nicht vernachlässigen und müssen die Möglichkeit einer guten Schulausbildung sorgen.


Thomas Schmitt
κόμμα: Freie Wähler
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Fraktion
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition