representative Thomas Schulz

Kreistag in Landkreis Oberhavel


Thomas Schulz
Party: NPD
Next elections: 2019