Εκλεγμένος επρόσωπος Thorsten Heinze

Kreistag σε Landkreis Göttingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der OBS Hattorf/Wulften

  SPD, τελευταία έκδοση 01.03.2018

  Διαφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Die demografische Entwicklung sowie die Sicherstellung eines hohen Standards unserer Schullandschaft machen nun auch im Altkreis Osterode Anpassungen notwendig. Diese ergeben sich zwangsläufig auch aus dem nieders. Schulgesetz. Eine Oberschule in Hattorf kann nur aufrecht erhalten werden, wenn sie zukünftig mindestens zweizügig geführt werden kann. Das ist leider derzeit noch mittelfristig auf Grund der Schülerzahlen möglich. Eine Schulschließung am Standort Hattorf kann deshalb nur dadurch vermieden werden, dass diese Schule gemeinsam mit Herzberg betrieben wird und die Schüler weiterhin ortsnah eine Schule des Sek I besuchen können. Auch auf Grund des guten baulichen Zustands ist dieses eine sehr gute Lösung. Es beugt einer nach NSchulG drohenden

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir wollen die IGS Duderstadt als Schule für ALLE

  SPD, τελευταία έκδοση 10.05.2017

  Διαφωνώ.

  Leider ist eine Übernahme der Schule durch den Landkreis rechtlich nicht möglich.
  Eine kreisweite Elternbefragung ist beschlossen.
  Debatten in den Gremien über das faktisch nicht Mögliche führen derzeit nicht weiter und verunsichern nur.
  Nach der Elternbefragung kann dann auf Grund von reellen Zahlen entschieden werden.
  Ich fordere zudem eine Stellungnahme der Stadt Duderstadt und des Stadtrats ein. Bislang haben sich diese noch nicht zu der Fragestellung geäußert. Hier verstecken sich der Bürgermeister und der Stadtrat, um keine Antwort auf die Frage des bevorzugten Schulsystems in Duderstadt geben zu müssen.


Dr. Thorsten Heinze
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Dr. Thorsten Heinze

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα