Εκλεγμένος επρόσωπος Thorsten Heinze

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der OBS Hattorf/Wulften

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 01/03/2018

Διαφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Die demografische Entwicklung sowie die Sicherstellung eines hohen Standards unserer Schullandschaft machen nun auch im Altkreis Osterode Anpassungen notwendig. Diese ergeben sich zwangsläufig auch aus dem nieders. Schulgesetz. Eine Oberschule in Hattorf kann nur aufrecht erhalten werden, wenn sie zukünftig mindestens zweizügig geführt werden kann. Das ist leider derzeit noch mittelfristig auf Grund der Schülerzahlen möglich. Eine Schulschließung am Standort Hattorf kann deshalb nur dadurch vermieden werden, dass diese Schule gemeinsam mit Herzberg betrieben wird und die Schüler weiterhin ortsnah eine Schule des Sek I besuchen können. Auch auf Grund des guten baulichen Zustands ist dieses eine sehr gute Lösung. Es beugt einer nach NSchulG drohenden Schließung des Standorts vor.
Ich werde mich auch weiterhin auf Kreisebene dafür einsetzen, dass der Landkreis, wo immer rechtlich möglich, ein breites, ortsnahes und hochwertiges Schulangebot vorhält. Im Falle der OBS Hattorf halte ich die Entscheidung zur Zusammenlegung jedoch für die einzig sinnvolle und langfristig tragfähige Lösung, die Eltern und Schülern langfristig Entscheidungssicherheit gibt..

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir wollen die IGS Duderstadt als Schule für ALLE

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 10/05/2017

Διαφωνώ.

Leider ist eine Übernahme der Schule durch den Landkreis rechtlich nicht möglich.
Eine kreisweite Elternbefragung ist beschlossen.
Debatten in den Gremien über das faktisch nicht Mögliche führen derzeit nicht weiter und verunsichern nur.
Nach der Elternbefragung kann dann auf Grund von reellen Zahlen entschieden werden.
Ich fordere zudem eine Stellungnahme der Stadt Duderstadt und des Stadtrats ein. Bislang haben sich diese noch nicht zu der Fragestellung geäußert. Hier verstecken sich der Bürgermeister und der Stadtrat, um keine Antwort auf die Frage des bevorzugten Schulsystems in Duderstadt geben zu müssen.

Dr. Thorsten Heinze
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα