Εκλεγμένος επρόσωπος Udo Volck

Stadtverordnetenversammlung σε Βέτσλαρ


Udo Volck
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Stadtverordneter
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα