Zvolení zástupcovia ľudí Ulf Homeyer

Stadtverordnetenversammlung v Frankfurt nad Mohanom


Ulf Homeyer
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International