Εκλεγμένος επρόσωπος Uli Burchardt

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί


Uli Burchardt - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Oberbürgermeister
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα