Λαϊκή εκπρόσωπος Ulrike Walter

Kreistag σε Lüneburg


Ulrike Walter
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: stellv. Fraktionsvorsitzende
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Bitte auswählen ...
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα