Λαϊκή εκπρόσωπος Ursula Oehlschläger

Rat der Stadt σε Χίλντεσχαϊμ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Schwimmnudel statt Rettungsring - Hildesheim braucht ein neues Schwimmbecken!

  Bündnis 90/die Grünen τελευταία έκδοση 12.05.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Fraktion Die Grünen im Stadtrat begrüßt die Petition. Viele Kinder werden durch die Eltern nicht ausreichend ans Wasser gewöhnt. Der Schwimmunterricht in der Grundschule reicht nicht aus, um Kindern das sichere Schwimmen beizubringen. Schwimm-Abzeichen können nur in Bädern mit Schwimmbahnen abgenommen werden. Fallen Wasserflächen für Schulen weg, steigt die Auslastung der noch Vorhandenen und es entstehen hohe Kosten für Fahrten dorthin. Notwendige Wasserflächen müssen zur Verfügung stehen.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Drachenwiese in Hildesheim/ Itzum/ Wasserkamp am Naturschutzgebiet vor der Bebauung

  Bündnis 90/die Grünen τελευταία έκδοση 09.03.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.


Ursula Oehlschläger
κόμμα: Bündnis 90/die Grünen
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα